Skip to content

Komplettering: RNB Retail and Brands fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Den 29 oktober 2021 publicerade RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) ett pressmeddelande med information om att avstämningsdagen för sammanläggningen av Bolagets aktier, varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att 50 aktier läggs samman till en aktie, hade fastställts till den 5 november 2021. I pressmeddelandet angavs inte vilken ISIN-kod Bolagets aktie kommer att ha efter sammanläggningen. Från och med den 4 november 2021 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0017083983.