Skip to content

Kristian Lustin ny VD på RNB RETAIL AND BRANDS

Styrelsen i RNB Retail and Brands AB (publ) har utsett Kristian Lustin till verkställande direktör och koncernchef för bolaget från den 1 januari 2020.

Kristian Lustin efterträder Magnus Håkansson som, vilket tidigare har kommunicerats, kommer att avsluta sin anställning per den 31 december 2019. Kristian Lustin är för närvarande ekonomi- och finansdirektör (CFO) på bolaget. En roll som han har innehaft sedan april 2015. Kristian är 49 år och civilekonom från Uppsala universitet samt har tidigare arbetat på Modern Times Group MTG, Munters och Deloitte.

Det är bra för RNB med kontinuitet i ledningen. Kristian kan verksamheterna och vi känner Kristian grundligt. Han har gjort ett utmärkt jobb som CFO under krävande förhållanden de senaste åren.”, säger styrelsens ordförande Laszlo Kriss.

Jag ser fram emot att fortsätta implementera den beslutade strategin och att tillsammans med ledningarna i dotterbolagen säkerställa genomförandet av de åtgärder och initiativ som har tagits fram för att vända resultatet.”, säger Kristian Lustin.