Skip to content

Lyckad lagerflytt

Butikskedjorna Polarn O. Pyret och Brothers, som ägs av RNB Retail and Brands AB (publ), har under hösten flyttat centrallagret till ett nytt lager som Nowaste Logistics etablerat. Flytten har nu genomförts med bra resultat och sedan i början av november förses kunder och butiker med varor från en högautomatiserad lagerlösning.

Bakgrunden till beslutet, som kommunicerades i mars 2019, att flytta till en högautomatiserad logistiklösning är att möta de ökade krav på skalbarhet, flexibilitet och snabbhet som råder på marknaden generellt, men som i synnerhet drivs av en kraftigt ökad e-handel.

Det nya lagret består av en automatiserad gods-till-expeditör-lösning med hög kapacitet, som dessutom integrerar volymerna för både butik och e-handel vilket därmed skapar både synergier, flexibilitet och skalfördelar. Målsättningen med flyttprojektet var att ha flyttat in i det nya lagret innan Black Friday och julhandeln.

Tidsplanen i projektet var utmanande, men genom hårt arbete från dedikerade team hos både oss och Nowaste har vi faktiskt lyckats flytta centrallagret för inte bara ett utan två bolag på utsatt tid och med begränsad påverkan på vår verksamhet”, säger Martin Jungerts, logistikchef på RNB. ”Detta ska alla inblandade ha en stor eloge för.”

Det har varit intensivt men med två lösningsfokuserade parter, en öppen dialog och ett bra samarbete har detta projekt blivit verklighet. På många sätt har projektets genomförande, från start till mål, gått över förväntan och det är en gedigen laginsats från alla inblandade. Såväl Polarn O. Pyret som Brothers står nu rustade för att möta framtida logistiska utmaningar. Vi ser nu fram emot ett långt och nära samarbete.”, säger Jesper Brandin, försäljningschef på Nowaste Logistics.

De senaste årens e-handelstillväxt medför helt andra krav på vår logistik än traditionell renodlad logistik till butik. Den automatiserade lagerlösningen vi nu har ger oss möjlighet att erbjuda en bra köpupplevelse oavsett köpkanal och säsong. Redan efter ett par veckors drift visar anläggningen goda resultat och vi känner oss nu väl rustade inför den högsäsong som står för dörren”, avslutar Martin.