Skip to content

Magnus Håkansson lämnar styrelsen för Departments & Stores

Magnus Håkansson lämnar på egen begäran styrelsen för Departments & Stores. Som ordförande ersätts han tillsvidare av Per Thunell, sedan tidigare styrelseledamot

 

Magnus Håkansson lämnade rollen som VD och koncernchef för RNB den 31 december 2019. I den rollen hade han också uppdraget som ordförande för Departments & Stores Europe AB. Detta uppdrag har han fortsatt innehaft under början av 2020. Han lämnar nu detta uppdrag på egen begäran och ersätts tills vidare av Per Thunell, som varit ledamot av styrelsen i Departments & Stores sedan hösten 2019.