Skip to content

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2006 – 31 augusti 2007

1 september 2006 – 31 augusti 2007 • Nettoomsättningen uppgick till 3.468,3 Mkr (1.535,2), en ökning med 126 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 7,3 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 342,2 Mkr (29,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till 305,8 Mkr (20,9). Engångsposter om 81,6 Mkr har påverkat periodens resultat…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2006 – 31 maj 2007

Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 – 31 maj 2007 • Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3 Mkr (996,1), en ökning med 154 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,3 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 288,2 Mkr (77,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 260,3 Mkr (73,0). Engångsposter…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2006 – 28 feb 2007

Kraftig tillväxt och stärkt finansiell ställning Första halvåret, 1 september 2006 – 28 februari 2007 • Nettoomsättningen uppgick till 1.770,8 Mkr (688,7), en ökning med 157 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,5 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 228,0 Mkr (62,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till 209,2 Mkr (60,2).…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2006 – 30 nov 2006

Tillväxt med kraftig resultatökning • Nettoomsättningen uppgick till 889,8 Mkr (315,4), en ökning med 182 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,7 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 86,8 Mkr (31,3), vilket är en ökning med 177 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 77,3 Mkr (30,8). • Resultatet efter skatt…