Skip to content

Pressmeddelanden

Delårsrapport för perioden 1 sep 2008 – 30 nov 2008

Första kvartalet, 1 september 2008 – 30 november 2008 – Nettoomsättningen uppgick till 783,5 Mkr (923,7), en minskning med 15,2 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 9,2 procent. – Rörelseresultatet uppgick till 40,2 Mkr (81,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till 22,7 Mkr (70,3). – Resultatet efter skatt uppgick till 16,6 Mkr (54,8), vilket motsvarar…

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2007 – 31 augusti 2008

1 september 2007 – 31 augusti 2008  Nettoomsättningen uppgick till 3.426,2 Mkr (3.468,3), en minskning med 1,2 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 2,3 procent.  Rörelseresultatet uppgick till 1,8 Mkr (342,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till -51,8 Mkr (305,8). Engångsposter om -35,3 Mkr (81,6) har påverkat årets…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2007 – 31 maj 2008

Perioden, 1 september 2007 – 31 maj 2008  Nettoomsättningen uppgick till 2.554,7 Mkr (2.529,3), en ökning med 1,0 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,9 procent.  Rörelseresultatet uppgick till 52,2 Mkr (288,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,5 Mkr (260,3). Positiva engångsposter om 84,0 Mkr ingår i…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2007 – 28 feb 2008

Fortsatt svag utveckling inom JC och J-Store. God utveckling inom Polarn O. Pyret, Varuhus samt Brothers och Sisters. Första halvåret, 1 september 2007 – 29 februari 2008 • Nettoomsättningen uppgick till 1.777,8 Mkr (1.770,8). Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 0,3 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 28,4 Mkr (228,0). Resultatet…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2007 – 30 nov 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 923,7 Mkr (889,8), en ökning med 3,8 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 1,6 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 81,5 Mkr (86,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till 70,3 Mkr (77,3). • Resultatet efter skatt uppgick till 54,8 (62,2) Mkr, vilket motsvarar 0,95 kronor (1,10) per…