Skip to content

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 september 2008 – 31 augusti 2009

Fjärde kvartalet, 1 juni 2009 – 31 augusti 2009 Nettoomsättningen uppgick till 813,4 Mkr (871,5), en minskning med 6,7 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 2,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till -51,2 Mkr (-50,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till -57,9 Mkr (-64,3). Resultatet efter skatt uppgick till -43,0 Mkr (-78,8), vilket motsvarar -0,38 kronor…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2008 – 31 maj 2009

Tredje kvartalet, 1 mars 2009 – 31 maj 2009 Nettoomsättningen uppgick till 695,9 Mkr (776,9), en minskning med 10,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 2,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till -36,1 Mkr (23,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till -54,9 Mkr (6,0). Resultatet efter skatt uppgick till -64,2 Mkr (5,8), vilket motsvarar -0,56 kronor…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2008 – 28 feb 2009

Andra kvartalet, 1 december 2008 – 28 februari 2009 – Nettoomsättningen uppgick till 914,5 Mkr (854,1), en ökning med 7,1 procent, varav valutaeffekter uppgår till 2,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 3,6 procent. – Rörelseresultatet uppgick till -588,9 Mkr (-53,1) inklusive goodwill- nedskrivning om 500 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -598,5 Mkr…