Skip to content

Pressmeddelanden

Kallelse

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 januari 2011 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 14 januari 2011, dels   anmäla sitt deltagande till bolaget senast…

Polarn O. Pyret nu på Amazon.com

Polarn O. Pyret fortsätter expandera i USA med försäljning via Amazon.com, världens största retailer on-line. Idag finns större delen av sortimentet tillgängligt till försäljning med målsättningen att lansera hela sortimentet 2011. Polarn O. Pyrets Master Franchisetagare startade i USA via e-handel 2008. Sedan hösten 2010 säljs även Polarn O. Pyret via den anrika varuhuskedjan Nordstrom…

RNB:s försäljning i november 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i november 2010 uppgick till 230,5 Mkr jämfört med 214,6 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 7,4 procent. I lokala valutor var ökningen 8,9 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen ökat med 3,2 procent…

RNB:s försäljning i oktober 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i oktober 2010 uppgick till 262,9 Mkr jämfört med 255,1 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 3,0 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 1,3 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i…

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2009 – 31 augusti 2010

Fjärde kvartalet, 1 juni 2010 – 31 augusti 2010 Nettoomsättningen uppgick till 759 Mkr (813), en minskning med 6,7 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,0 procent och valutaeffekter med +0,7 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,8 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 57 Mkr och uppgick till 6…

Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2009 – 31 augusti 2010

Fjärde kvartalet, 1 juni 2010 – 31 augusti 2010    §  Nettoomsättningen uppgick till 759 Mkr (813), en minskning med 6,7 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,0 procent och valutaeffekter med +0,7 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,8 procent.    §  Rörelseresultatet förbättrades med 57 Mkr och uppgick…

RNB:s försäljning i september 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i september 2010 uppgick till 255,5 Mkr jämfört med 236,9 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 7,9 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen ökat med 3,8 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i…

JC stärker samarbetet med franchisetagarna

JC har under våren bedrivit ett arbete tillsammans representanter ur sin franchisetagarstyrelse i syfte att förstärka samarbetet med franchisetagarkåren samt skapa en mer konkurrenskraftig drift av JCs verksamhet. Arbetet har resulterat i ett tillägg till dagens avtal som i stort sett samtliga individuella franchisetagare i dagarna har beslutat att sluta upp bakom. "Vår franchisetagarkedja är…

RNB:s försäljning i augusti 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i augusti 2010 uppgick till 230,9 Mkr jämfört med 228,1 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 1,2 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 2,4 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2009 – 31 maj 2010

Tredje kvartalet, 1 mars 2010 – 31 maj 2010 Nettoomsättningen uppgick till 731 Mkr (696), en ökning med 5,0 procent, varav valutaeffekter påverkat med +2,8 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker ökade med 5,6 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 42 Mkr och uppgick till 6 Mkr (-36). Resultatet före skatt uppgick till 4 Mkr (-55). Resultatet…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2009 – 28 feb 2010

Andra kvartalet, 1 december 2009 – 28 februari 2010 Nettoomsättningen uppgick till 822,0 Mkr (914,5), en minskning med 10,2 procent, varav valutaeffekter påverkat med -3,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 4,2 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 91,7 Mkr och uppgick till 2,8 Mkr (-588,9 inkl. goodwill nedskrivning om 500 Mkr). Resultatet före skatt…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2009 – 30 nov 2009

Första kvartalet, 1 september 2009 – 30 november 2009 Nettoomsättningen uppgick till 743,2Mkr (783,5), en minskning med 5,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 33,5 Mkr (40,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 34,1 Mkr (22,7). Resultatet efter skatt uppgick till 25,2 Mkr (16,6), vilket motsvarar 0,17 kronor (0,15)…