Skip to content

Pressmeddelanden

Kommuniké från RNB´s årsstämma

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 17 december 2015 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss.

Delårsrapport för perioden 1 september 2015 – 30 november 2015

Fortsatt ökad försäljning och resultatförbättring RNB RETAIL AND BRANDS positiva trend med vinstförbättringar fortsätter. För första kvartalet 2015/2016 redovisar RNB ett rörelseresultat om 30 Mkr, en förbättring med 7 Mkr mot föregående år. Första kvartalet 2015/2016 är bolagets sjunde kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet…

Årsredovisning 2014/2015

Den svenska versionen av årsredovisningen för verksamhetsåret 2014/2015 finns nu tillgänglig som nedladdningsbar PDF.

Kallelse till årsstämma i RNB

Kallelse                                                                                                                                                             Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 11 december 2015, dels anmäla sitt…

Bokslutskommuniké 1 september 2014 – 31 augusti 2015

Fortsatt ökad försäljning och resultatförbättring RNB RETAIL AND BRANDS positiva trend men vinstförbättringar fortsätter. För fjärde kvartalet 2014/2015 redovisar RNB ett rörelseresultat om 12 Mkr, en förbättring med 8 Mkr mot föregående år. Fjärde kvartalet 2014/2015 är bolagets sjätte kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet…

Nanna Hedlund blir ny VD för Polarn O. Pyret

Nanna Hedlund har utsetts till ny vd för Polarn O. Pyret och medlem av koncernledningen i RNB RETAIL AND BRANDS. Nanna kommer närmast från positionen som marknadsdirektör för kosmetikkedjan Kicks. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 februari, 2016.

Ann Surtell ny koncern HR-chef på RNB

RNB RETAIL AND BRANDS har utsett Ann Surtell till ny HR-chef för RNB RETAIL AND BRANDS och medlem i koncernledningen. Hon kommer närmast från positionen som HR-chef på Empower AB. Ann tillträder sin tjänst på RNB RETAIL AND BRANDS den 1 januari, 2016.

Tf. vd i Polarn O. Pyret utsedd

Thomas Hedström har utsetts till tf. vd i Polarn O. Pyret. Thomas tillträder sin position den 26 oktober. Avgående vd Anders Wiberg lämnar sin tjänst den 6 november 2015.

Anders Wiberg lämnar Polarn O. Pyret

Polarn O. Pyrets nuvarande vd Anders Wiberg lämnar sin befattning. Anders Wiberg har varit anställd sedan 2009 i RNB-koncernen, varav de senaste tre åren som vd för Polarn O. Pyret.

Delårsrapport för perioden 1 september 2014 – 31 maj 2015

Koncernens utveckling 2014/2015 RNB RETAIL AND BRANDS positiva trend med vinstförbättringar fortsätter. För tredje kvartalet 2014/2015 redovisar RNB ett rörelseresultat om -4 Mkr, en förbättring med 11 Mkr (exklusive nedskrivning) mot föregående år. Tredje kvartalet 2014/2015 är bolagets femte kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet…

Delårsrapport för perioden 1 september 2014 – 28 februari 2015

RNB Retail and Brands positiva trend med vinstförbättringar fortsätter – för andra kvartalet 2014/15 redovisar RNB ett positivt rörelseresultat om 17 mkr, en förbättring med hela 15 mkr mot föregående år. Andra kvartalet 2014/2015 är bolagets fjärde kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet för de…

RNB utökar koncernledningen

RNB RETAIL AND BRANDS utökar koncernledningen med Helena Lundenfelt och Mia Bystedt. Helena Lundenfelt, född 1982, är koncernens HR-chef och Mia Bystedt, född 1971, innehar rollen som IT-chef. Förändringarna träder i kraft från mars 2015 och koncernledningen i RNB RETAIL AND BRANDS består efter förändringarna av följande medlemmar: Magnus Håkansson, CEO RNB REAIL AND BRANDSKristian…