Skip to content

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på onsdagen den 21 december 2016 årsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss.

Delårsrapport för perioden 1 september 2016 – 30 november 2016

Rörelseresultatet i kvartalet ökar med mer än 50 procent Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 46 Mkr, en förbättring på hela 16 Mkr jämfört med första kvartalet föregående år. Resultatet är starkt och med förstärkt positivt momentum. Försäljningen utvecklas bättre än marknaden, trots att vädret var utmanande i kvartalets inledning.…

Inbjudantill Q1-presentation den 21 december

Den 21 december 2016 klockan 07:30 publicerar RNB RETAIL AND BRANDS sin rapport för första kvartalet räkenskapsåret 2016/17 (september-november 2016). En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 10:00 och går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 december 2016 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm. Anmälan m.m.Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 december 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 SEPTEMBER 2015 – 31 AUGUSTI 2016

På väg mot ytterligare förbättrat resultat Rörelseresultatet för helåret, före omstruktureringskostnader, uppgick till 50 Mkr jämfört med 48 Mkr året innan. Brothers sticker ut med en fortsatt stark utveckling och levererar på löftet om ett positivt helårsresultat. Departments & Stores visar fortsatt stabilitet trots något lägre besökssiffror. Det omfattande omställningsarbetet…

RNB  lanserar exklusiv e-handel inom herrmode

RNB RETAIL AND BRANDS lanserar den 25 augusti Man of a kind, ett nytt e-handelskoncept med ett exklusivt värdeerbjudande med premiumprodukter och kompletterande tjänster inom herrmode. Konceptet är unikt och möter den starka trenden med ökad e-handel samtidigt som tillgängligheten för kunderna förstärks.

Delårsrapport för perioden 1 september 2015 – 31 maj 2016

Tydlig förbättring från kvartal två Samtliga tre koncept visar överlag på en bra utveckling. Brothers sticker ut med en försäljningsökning på hela sju procent och ett positivt resultat i tredje kvartalet på 12 Mkr. Departments & Stores visar fortsatt stabilitet och presterar en mindre ökning av kvartalsresultatet jämfört med tredje…

Polarn O. Pyret – Fokus på lönsam tillväxt

Polarn O. Pyret har idag tagit beslut om nedläggning av de mindre och olönsamma verksamheterna i Holland och Kina samt att utöka antalet butiker i Finland och Norge. Åtgärderna innebär en positiv resultateffekt från juni 2017. Den strategiska översynen av Polarn O. Pyrets verksamhet fortsätter.

Delårsrapport för perioden 1 september 2015 – 29 februari 2016

För andra kvartalet 2015/2016 redovisar RNB ett rörelseresultat om 1 Mkr jämfört med 17 Mkr motsvarande kvartal föregående år. Försäljningsförändringen under kvartalet för de tre konceptens jämförbara butiker i Sverige uppgick till mellan -4 och 6 procent och totalt för koncernen -1 procent. Brothers utvecklas fortsatt positivt med föräljning som…