Skip to content

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på tisdagen den 22 december 2020 årsstämma under ordförandeskap av styrelsens ordförande Per Thunell. Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genomfördes årsstämman utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående som inte är aktieägare. Aktieägarna hade…

Delårsrapport för perioden 1 september 2020 – 30 november 2020

Fokus framåt Polarn o. Pyrets försäljning var bra och de redovisar ett förbättrat operativt rörelseresultat. RNB’s fokus på e-handel har medvind och e-handelsandelen av total försäljning per rullande tolv månader ökade i kvartalet och uppgår nu till 19 procent, där Polarn O. Pyret ligger i topp på 40 procent i…

Inbjudan till presentation av kvartal ett den 22 december

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar delårsrapporten för det första kvartalet räkenskapsåret 2020/21 (september 2020 – november 2020) tisdagen den 22 december 2020. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business Controller Richard Roa kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 22 december…

Årsredovisning 2019/2020

Den svenska versionen av årsredovisningen för 2019/2020 finns nu tillgänglig som nedladdningsbar PDF. Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 20:20 CET.   För ytterligare information, vänligen kontakta:Kristian Lustin, VD och koncernchef, Tel: 08-410 520…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämman 2020 tisdagen den 22 december 2020.   Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har Bolagets styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående…

Företagsrekonstruktionerna i RNB Retail and Brands dotterbolag avslutas

De fastställda ackordsförslagen från RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB har vunnit laga kraft och företagsrekonstruktionerna avslutas. Stockholms tingsrätt fastställde den 16 oktober de framlagda ackordsförslagen från Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB. Dessa ackordsförslag har…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 6 oktober 2020

Den 6 oktober 2020 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån upp till SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Såsom beskrivits…

Bokslutskommuniké 1 september 2019 – 31 augusti 2020

Företagsrekonstruktionerna avslutas RNB var fortsatt påverkad av coronakrisen under det fjärde kvartalet om än i mindre utsträckning än i det tredje kvartalet. Företagsrekonstruktionerna har fortgått enligt plan och i det arbetet har verksamheterna omstöpts och är nu i bra form när rekonstruktionerna kommer att avslutas i början av november. Det…

Stockholms tingsrätt fastställer RNB Retail and Brands dotterbolags ackordsförslag

Stockholms tingsrätt har idag vid borgenärssammanträden fastställt de framlagda ackordsförslagen från RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB. Ackordsförslagen godkändes av ackordsborgenärerna. Tingsrättens beslut innebär att de företagsrekonstruktioner som pågått sedan den 23 mars 2020 upphör i samband med att beslutet vinner laga…

Stockholms tingsrätt bifaller RNB Retail and Brands dotterbolags begäran om förlängd rekonstruktion

Företagsrekonstruktionerna i RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB tillåts fortsätta till och med 23 december 2020. Stockholms tingsrätt har idag beslutat att företagsrekonstruktionerna får fortsätta under ytterligare tre månader, dvs. till och med den 23 december 2020. Stockholms tingsrätt beslutade den 23…

RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 17 september 2020

Den 17 september 2020 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån om SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att besluta om obligationsinnahavarnas godkännande av det ackordsförslag som innebär en nedskrivning med 75…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga perioden för Betalningsblockeringen som pågått sedan Företagsrekonstruktionen

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") har tidigare, genom pressmeddelande som publicerades den 23 mars 2020, offentliggjort att dotterbolagen Departments & Stores Europe AB org. nr 556541–8778, Polarn O. Pyret Aktiebolag org. nr 556235–7383 och Brothers AB, org. nr 556513–6826 ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt ("Företagsrekonstruktionen"). Bolaget påkallar idag, som en följd av…

Inbjudan till presentation av kvartal fyra den 22 oktober

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar delårsrapporten för det fjärde kvartalet räkenskapsåret 2019/20 (september 2019 – augusti 2020) torsdagen den 22 oktober 2020. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business Controller Richard Roa kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 22 oktober…

RNB:s dotterbolag ger in begäran om ackordsförhandlingar

RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB har idag hos Stockholms tingsrätt givit in begäran om ackordsförhandlingar samt förlängning av företagsrekonstruktionerna. Ackordserbjudandena presenterades den 1 juli och medför för samtliga bolag att de oprioriterade fordringsägarna erhåller ett belopp om 10 000 kronor samt…

RNB initierar skriftligt förfarande i syfte att godkänna ackordsförslag i vissa dotterbolag

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) ("Bolaget") har tidigare offentliggjort, genom pressmeddelande som publicerades den 1 juli 2020, att dotterbolagen Departments & Stores Europe AB org. nr 556541–8778, Polarn O. Pyret Aktiebolag org. nr 556235-7383 och Brothers AB, org. nr 556513-6826 (tillsammans "Dotterbolagen"), vid Stockholms tingsrätt presenterat ett ackordsförslag som Dotterbolagen kommer att lämna till…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 7 augusti 2020

Den 7 augusti 2020 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån om SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Såsom beskrivits närmare…

Ny VD i Brothers

RNB Retail and Brands affärsområde Brothers byter VD. Lina Söderqvist, nuvarande VD i Brothers, har valt att lämna Brothers och ersätts av Brothers nuvarande vice VD/Sortimentsdirektör Christopher Englinde. Christopher tillträder 1 september 2020. ”Lina Söderqvist har på ett utmärkt sätt lett arbetet med att ta fram en uppdaterad kundfokuserad strategi för Brothers, och i början…

RNB Retail and Brands AB (publ) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga perioden för Betalningsblockeringen som pågått sedan Företagsrekonstruktionen

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") har tidigare, genom pressmeddelande som publicerades den 23 mars 2020, offentliggjort att dotterbolagen Departments & Stores Europe AB org. nr 556541–8778, Polarn O. Pyret Aktiebolag org. nr 556235–7383 och Brothers AB, org. nr 556513–6826 ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt ("Företagsrekonstruktionen"). Bolaget påkallar idag, som en följd av…

Stockholms tingsrätt bifaller RNB Retail and Brands dotterbolags begäran om förlängd rekonstruktion

Stockholms tingsrätt har beslutat att RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB företagsrekonstruktioner tillåts fortsätta till och med 23 september 2020. ”Vi lämnade ackordsförslagen den 1 juli och har målsättningen att avsluta rekonstruktionerna under hösten”, säger Kristian Lustin, vd RNB Retail and Brands.…

Delårsrapport för perioden 1 september 2019 – 31 maj 2020

Ett kvartal med stora förändringar Kvartalet har präglats av väsentligt lägre butiksförsäljning men med en tillväxt inom e-handeln. Kvartalet påskyndade det digitiala skiftet inom branschen. PO.Ps e-handelsförsäljning ökade nästan med 200 procent och helt digitala Moak med knappt 100 procent. Företagsrekonstruktionerna har inneburit många tuffa och nödvändiga affärskritiska beslut. Många…

RNB:s dotterbolag lämnar ackordsförslag

RNB Retail and Brands AB:s (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB har idag hos Stockholms tingsrätt presenterat de ackordsförslag som bolagen kommer att lämna till fordringsägarna. Ackordserbjudandet innebär för samtliga bolag att de oprioriterade fordringsägarna erhåller ett belopp om 10 000 kronor samt 25 procent på överskjutande…

RNB:s dotterbolag ansöker om förlängda företagsrekonstruktioner

Dotterbolag till RNB Retail and Brands AB (publ) har idag hos Stockholms tingsrätt ansökt om förlängning av sina pågående företagsrekonstruktioner. I samma ansökningar har bolagen hemställt om anstånd till och med den 1 juli 2020 för komplettering av ansökningarna. Senast då avser bolagen att lämna ackordsförslag till fordringsägarna. I och med ansökningarna fortsätter bolagens företagsrekonstruktioner…

Inbjudan till presentation av kvartal tre den 8 juli

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet räkenskapsåret 2019/20 (september 2019 – maj 2020) onsdagen den 8 juli 2020. Rapportdatumen är flyttat på grund av arbetet med dotterbolagens företagsrekonstruktioner. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business…

Stockholms tingsrätt bifaller RNB Retail and Brands dotterbolags begäran om förlängd rekonstruktion

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB företagsrekonstruktioner tillåts fortsätta till och med 23 juni 2020. ”Vi är ödmjuka inför besluten att rekonstruktionerna fortsätter. Besluten ger oss möjlighet att kunna fortsätta arbetet att bygga långsiktigt starka verksamheter”,…

Preliminär rekonstruktionsplan – Butiksförsäljningen minskar medan e-handel ökar

RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag i rekonstruktion Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB (tillsammans ”Bolagen”) är svårt påverkade av effekterna av den pågående pandemin. Butiksförsäljningen för bolagen har mer än halverats i mars och april samtidigt som e-handeln ökat. Under den inledande fasen av rekonstruktionen har Bolagen…

Stockholms tingsrätt har beslutat företagsrekonstruktion för Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB

Stockholms tingsrätt har idag godkänt ansökningarna om företagsrekonstruktion för bolagen Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB.   Idag offentliggjordes att styrelsen i RNB ansökt om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Departments & stores Europe AB (”Departments & Stores), Polarn O. Pyret AB (”Polarn O. Pyret”) och Brothers AB (”Brothers”) vid Stockholms…

RNB har idag ansökt om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Brothers, Departments & Stores och Polarn O. Pyret

RNB Retail and Brands AB (publ) meddelar att styrelsen i Bolaget idag har ansökt om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Departments & Stores Europe AB (”Departments & Stores”), Polarn O. Pyret AB (”Polarn O. Pyret”) och Brothers AB (”Brothers”) (tillsammans ”Bolagen”) vid Stockholms tingsrätt. Under rekonstruktionen kommer Bolagen att hålla butiker och e-handel öppna. Beslutet att ansöka…

Delårsrapport för perioden 1 september 2019 – 29 februari 2020

  ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2019 – 29 FEBRUARI 2020 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen minskade till 561 Mkr (604). Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -11,6 procent. Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -9,4 procent, jämfört med marknadens uppgång om 0,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till -52 Mkr (-28). Rörelseresultat, exklusive den…

Inbjudan till Q2-presentation den 23 mars

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet räkenskapsåret 2019/20 (september 2019 – februari 2020) måndagen den 23 mars 2020.   RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business Controller Richard Roa kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 23…

Magnus Håkansson lämnar styrelsen för Departments & Stores

Magnus Håkansson lämnar på egen begäran styrelsen för Departments & Stores. Som ordförande ersätts han tillsvidare av Per Thunell, sedan tidigare styrelseledamot   Magnus Håkansson lämnade rollen som VD och koncernchef för RNB den 31 december 2019. I den rollen hade han också uppdraget som ordförande för Departments & Stores Europe AB. Detta uppdrag har…

Ny VD för Polarn O. Pyret

RNB Retail and Brands affärsområde Polarn O. Pyret har utsett Johan Munck som tillförordnad VD fr.o.m. den 7 februari 2020. Johan ersätter därmed Nanna Hedlund. Förändringen görs för att bolaget behöver en annan VD-profil för att ta sig an de finansiella utmaningarna som bolaget står inför. Johan har en gedigen och bred erfarenhet från några…

Polarn O. Pyret lanserar Second Hand

RNB Retail and Brands affärsområde Polarn O. Pyret lanserar andrahandsförsäljning i sina 93 butiker i Sverige, Norge och Finland – PO.P Second Hand. Under februari lanseras Polarn O. Pyret även på Amazon samt Zalando i Tyskland som ett första steg mot den europeiska marknaden.

Ny VD för Departments & Stores

RNB Retail and Brands AB:s affärsområde Departments & Stores har utsett Lars Jungerth som ny VD fr.o.m. den 14 januari 2020. Lars ersätter därmed Yvonne Magnusson. Förändringen görs med anledning av att kravbilden har förändrats i takt med att separationsarbetet avseende verksamheterna inom RNB-koncernen nu är genomfört.