Skip to content

Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ), org.nr 556495-4682, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 januari 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas 30 minuter i förväg. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att…

Coala-Life Group avser att genomföra en företrädesemission av units, garanterad till 75 procent, bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 101 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”)…

Coala Life – utökad tjänst ger högre intäkter i USA

Coala Life meddelar idag att bolaget beslutat utöka sin tjänst för Managed RPM i USA från och med den 15 december 2022. I den utökade tjänsten tillhandahålls en mer omfattande analys och rapportering till vårdgivaren. Fullt införd kommer den utökade tjänsten innebära att intäkterna per patient ökar med ca 50%. ”Det är mycket tillfredsställande att…

Coala Life nyckeltal november USA

Nyckeltal för november 2022: Patienter i distansmonitorering per 30 november 2022: 3 100 Årstakt omsättning per 30 november 2022: 3,2 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 30 november 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av november.Årstakt omsättning per 30 november 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens…

Coala Life bekräftar de finansiella målen

20% lägre kostnader per såld krona från Q2 2023 Managed RPM i USA driver tillväxten Coala Life meddelar att bolaget konfirmerar sina kommunicerade finansiella mål, att nå positivt kassaflöde och positivt EBITDA senast under 2024. Vidare bedöms att bolagets kostnader per såld krona, dvs i relation till omsättningen, kommer att minska med 20% från Q2…

Coala Life nyckeltal oktober, USA

Nyckeltal för oktober 2022: Patienter i distansmonitorering per 31 oktober 2022: 2 800 Årstakt omsättning per 31 oktober 2022: 3,2 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 oktober 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av oktober.Årstakt omsättning per 31 oktober 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens…

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022

 Tredje kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade till 5,0 MSEK (0,9). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -27,8 MSEK (-16,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,2 MSEK (-16,9). Resultatet efter skatt uppgick till -18,5 MSEK (-16,0). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,3 SEK (-7,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -36,0 MSEK (-13,7). Perioden 1…

Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare

Coala-Life Group AB (publ) (”Coala Life” eller ”Bolaget”) har ingått ett lånefacilitetsavtal om 25 MSEK med ett konsortium av befintliga ägare för att säkra Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov. Lånefaciliteten finns tillgänglig för Bolaget att nyttja i dess helhet senast den 31 mars 2023 och förfaller den 31 december 2023. Bolaget har idag, den 15 november 2022,…

Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA

Coala Life inleder månadsvis rapportering av nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA. De nyckeltal som kommer rapporteras månatligen är antalet patienter som bolaget distansmonitorerar i USA i slutet av varje månad samt beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens omsättning, mätt i årstakt. Coala Lifes rapportering av dessa nyckeltal kommer ske den tredje…

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 300 000 aktier den 23 augusti 2022 för cirka 0,64 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 2,13 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Dan Pitulia äger efter köpet totalt 3 811 279 aktier motsvarande 4,80 procent av de utestående aktierna i Coala-Life Group AB…

Intervju med Coala Lifes VD, Dan Pitulia om förvärvet av Vitrics Management Group Inc och Q2 rapporten

Investerare, analytiker och journalister inbjudna att titta på en intervju med VD Dan Pitulia som täcker förvärvet av Vitrics och Q2 rapporten, ledd av Jessica Grunewald, analytiker på Redeye. Intervjun kan ses via följande länk:https://redeye-3.wistia.com/medias/mnm4dyu7lq Om oss Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat…

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022

Andra kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (0,9). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -40,7 MSEK (-9,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -41,4 MSEK (-9,8). Resultatet efter skatt uppgick till -38,5 MSEK (-9,8). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,6 SEK (-4,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -50,9 MSEK (-10,2). Perioden 1 januari…

Coala Life ändrar beräknat slutförandedatum av förvärv av Vitrics Management till 14 augusti 2022

Due diligence processen och förvärvet var beräknat att slutföras senast 31 juli 2022. Nytt beräknat senaste slutförandedatum av due diligence processen och affären är 14 augusti 2022. Coala Life meddelade via pressmeddelande den 9 juni 2022 att bolaget ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Vitrics Management Group Inc för en köpeskilling…

Rättelse: VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Rättelse avser hänvisning till felaktigt datum som ändrats i detta pressmeddelande: VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 100 000 aktier den 15 juli 2022 för cirka 0,245 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 2,4550 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.Dan Pitulia…

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 100 000 aktier den 15 juni 2022 för cirka 0,245 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 2,4550 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Dan Pitulia äger efter köpet totalt 3 511 279 aktier motsvarande 4,42 procent av de utestående aktierna i Coala-Life Group AB…

Coala Life är glada att kunna meddela lanseringen av vår nya hemsida.

Vi uppmuntrar alla att besöka och utforska hemsidan! https://www.coalalife.com/ Vårt mål med denna nya hemsida är att skapa en mer användarvänlig upplevelse och ge våra besökare ett enkelt sätt att upptäcka mer om våra tjänster och de lösningar vi kan erbjuda. Ett mer modernt utseende, förenklad navigering, responsiv layout för smartphone-användare, och mer information om…

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 500 000 aktier den 9 juni 2022 för cirka 1,6 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 3,2277 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.

Coala-Life Group AB kvartalsrapport ett 2022

Första kvartalet 2022 Intäkterna uppgick till 1,8 MSEK (1,3). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -26,9 MSEK (-13,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,0 MSEK (-13,8). Resultatet efter skatt uppgick till -27,8 MSEK (-13,9). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,8 SEK (-6,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -35,4 MSEK (-14,3). Väsentliga händelser under…

Coala Life presenterar Q1 rapport via live webcast

Den 24 maj 2022 offentliggör Coala Life sin rapport för första kvartalet 2022. Samma dag klockan 09:00 inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där VD Dan Pitulia presenterar rapporten och senaste uppdateringar från marknaden följt av en frågestund ledd av Erik Nordström, analytiker på Redeye. Presentationen kan ses via följande länk: https://www.redeye.se/events/840265/live-q-coala-life Om…

Coala Life erhåller FDA 510k godkännande för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm

Coala Life meddelar idag att amerikanska Food & Drug Administration (FDA) godkänt ytterligare indikationer och användningsområden för Coala Heart Monitor. Det nya FDA 510k-godkännandet möjliggör att systemet även kan användas för auskultation och övervakning av patienters lungor på distans. Den nya funktionaliteten tillgängliggörs omedelbart till existerande och nya användare.

Coala-Life Group tillförs cirka 150 miljoner kronor genom en företrädesemission

Teckningsperioden i företrädesemissionen i Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”) löpte ut den 11 april 2022. 36 514 460 aktier, motsvarande cirka 82,7 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 531 844 aktier, cirka 5,7 procent av de erbjudna…

Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”), (Nasdaq First North Growth Market: COALA), offentliggör idag ett s.k. EU-tillväxtprospekt med anledning av den fullt garanterade företrädesemissionen avseende nya aktier vars villkor offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 17 mars 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns…

Styrelsen för Coala-Life Group har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor

Styrelsen i Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma som hölls den 14 mars 2022, beslutat om en företrädesemission om cirka 44,2 miljoner aktier till en teckningskurs om 3,40 kronor per aktie (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till sin helhet av teckningsförbindelser och…

Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 14 mars 2022 fattades nedanstående beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslag avseende införande av incitamentsprogram som har hållits tillgängliga på Bolagets webbplats www.coalalife.com.

Komplettering: Uppdatering affärsläget i USA: 10 nya avtal tecknade med kliniker till och med första kvartalet

Komplettering avser avsaknad av hänvisning till marknadsmissbruksförordningen som nu bifogas i detta pressmeddelande: I samband med noteringen på First North 2021 kommunicerade Coala Life finansiella mål att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna förväntades genereras på USA-marknaden och tillväxten ske med…

Uppdatering affärsläget i USA: 10 nya avtal tecknade med klinker till och med första kvartalet

I samband med noteringen på First North 2021 kommunicerade Coala Life finansiella mål att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna förväntades genereras på USA-marknaden och tillväxten ske med bibehållen bruttomarginal på över 80%. De finansiella målsättningarna baserades på en affärsplan med mål att vid utgången av…

Coala Life presenterar vid Redeye seminarium om artificiell intelligens 2022

Den 16 mars kl. 13.50 presenterar Dan Pitulia, VD för Coala Life, den senaste utvecklingen i bolaget. Presentationen livesänds och kan följas på https://us02web.zoom.us/j/86991641341?pwd=WGx2V0c1aXkvbVhBQTdhdWhESGZiUT09 där reprisen och presentationerna kommer finnas tillgänglig i efterhand. Om oss Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart…

Coala-Life Group AB Bokslutskommuniké januari-december 2021

Fjärde kvartalet 2021 Intäkterna uppgick till 1,0 MSEK (0,2). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -118,0 MSEK (-15,7). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -120,5 MSEK (-16,5). Resultatet efter skatt uppgick till -111,0 MSEK (-16,6). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -6,1 SEK (-8,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -24,7 MSEK (-15,3). Resultatet påverkas av…

Coala-Life Group avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor

Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”), (Nasdaq First North Growth Market: COALA), meddelar härmed att styrelsen har för avsikt att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 150 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen kommer kalla till en extra bolagsstämma att hållas omkring…

Coala-Life Group AB senarelägger publiceringen av 2021 års årsredovisning till den 15 mars

Årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras tisdagen den 15 mars, 2022, mot tidigare kommunicerad tid den 23 februari, 2022. Om oss Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor – en mångfaldigt prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör långtidsövervakning, analys…

Hälsoekonomisk bedömning av TLV visar på kostnadseffektivitet vid användning av Coala Heart Monitor Pro i primärvården

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har på beställning av Medicintekniska Produktrådet (MTP) genomfört en hälsoekonomisk bedömning av Coala Heart Monitor Pro för utredning och diagnostisering av förmaksflimmer. Resultatet har nu publicerats av TLV med slutsats att användningen av Coala Heart Monitor Pro kan ge större nytta till en lägre kostnad med…