Skip to content

Ny tidpunkt för offentliggörande av bokslutskommuniké

RNB RETAIL AND BRANDS har tidigare kommunicerat att bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2012/2013 offentliggörs kl 13:00 torsdagen den 31 oktober. Ny tidpunkt för publicering av bokslutskommunikén är kl 08:00 torsdagen den 31 oktober.