Skip to content

Ny VD för Departments & Stores

RNB Retail and Brands AB:s affärsområde Departments & Stores har utsett Lars Jungerth som ny VD fr.o.m. den 14 januari 2020. Lars ersätter därmed Yvonne Magnusson. Förändringen görs med anledning av att kravbilden har förändrats i takt med att separationsarbetet avseende verksamheterna inom RNB-koncernen nu är genomfört.

Lars har en bred marknads-, försäljnings-, logistik- och IT-bakgrund. Han har bl.a. varit marknadschef för Canal Digital, marknads- och försäljningschef för Expert Sverige och logistik- och IT-chef för Venue Retail Group. Han har sedan tiden på Venue Retail Group en god förståelse för NK-verksamhetens affärsmodell.

Kristian Lustin, koncernchef RNB, säger: ”Det ställs stora krav på ledarskapet i det nu mer självständiga Departments & Stores. Vi stärker i och med rekryteringen av Lars förutsättningarna för genomförandet av de pågående förändringsarbetena och även de som krävs för verksamheten framöver.”

Lars Jungerth, tillträdande VD för Departments & Stores, säger ”Det pågående förändringsarbetet är komplext men med stor potential. Min erfarenhet inom en bredd av funktioner gör att jag kan arbeta på djupet med förändringar av affärsprocesserna. Detta skapar förutsättningar för fullföljande av det omfattande pågående förändringsarbetet och vidareutveckling av verksamheten.