Skip to content

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSIONEN I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

Styrelsen i RNB Retail and Brands AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den nyemission som beslutades av styrelsen den 21 februari 2013, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning finns nu tillgängliga på RNB:s webbplats, www.rnb.se.

Prospektet går även att ladda ned elektroniskt via Finansinspektionens webbplats, www.fi.se samt Carnegies webbplats, www.carnegie.se. Prospektet kan beställas från RNB via e-post, info@rnb.se, eller telefon, 08-410 520 00.