Skip to content

Ökad försäljning och positiv resultatutveckling i december månad

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) kommunicerade den 22 januari 2018 att Bolaget överväger en emission av en senior säkerställd obligation. En serie möten med obligationsinvesterare kommer att inledas den 24 januari 2018. Med anledning därav väljer Bolaget att kommunicera en ”mid-quarter update” med utvecklingen för december månad.

Totala försäljningen för alla jämförbara butiker i RNB utvecklades positivt i december 2017 med +2,1% jämfört med föregående år. För jämförbara butiker i Sverige var ökningen +0,8% jämfört med föregående år. Under samma period sjönk den svenska klädmarknadens försäljning i jämförbara butiker med -4,7 procent enligt Stilindex.

Den positiva försäljningsutvecklingen för RNB innebar att rörelseresultatet, EBIT, också var bättre i december än under motsvarande månad föregående år.

Denna kommunikation innebär inte en prognos för det andra kvartalet 2017/2018 som helhet utan syftar till att säkerställa att kapitalmarknaden har tillgång till samma information.