Skip to content

Vår historia

Vår historia börjar redan våren 2001. Kring ett middagsbord pratar ett antal läkarstudenter och IT-experter om svårigheten att lyssna på hjärtljud. Frustrationen är stor. Problem med hjärtat är en av de främsta dödsorsakerna i världen. Ändå lyssnar en samlad läkarkår på hjärtat med utrustning som uppfanns i mitten av 1800-talet och inte uppdaterats sedan 1930-talet – stetoskopet. Hjärtljud är lågfrekvent och svårt att höra, även med stetoskop. Andra ljud, som andning, kommer dessutom in och stör diagnosen. En diagnos som ofta är en subjektiv bedömning av läkaren som lyssnar, där erfarenhet blir direkt avgörande i bedömningen. Det borde helt enkelt finnas något bättre.

Där och då föds idén att skapa framtidens stetoskop. Där subjektivitet har ersatts med objektivitet. Där filtrering och förstärkning gör att man hör det man vill höra – hjärtat. Från början tänkt för läkare, men efter hand visar det sig att den enskilde individen är en lika viktig, om än kanske viktigare, användare.

En digital resa påbörjas
Ett stort antal experter inom och utanför sjukvården engageras. Utvecklingsarbetet fortsätter under flera år med stor entusiasm. Den övriga tekniska utvecklingen med smartphones, applikationer, bluetooth och molntjänster gagnar det som senare ska bli slutprodukten.

Under 2015 bildar en grupp entrepenörer tillsammans Coala Life. På rekordtid lanseras Coala Heart Monitor som förbinder individer och patienter med läkare via molnet. Diagnostik som sker i hemmet med hjälp av teknik som förstärker och filtrerar hjärtljudet samt mätningsresultat direkt i mobilen är vägen framåt. Patent ansöks och godkänns. Tekniken gör det möjligt att på allvar ta upp kampen mot en av världens främsta orsaker till att människor dör.

En digital resa påbörjas
Fokus på kroniskt sjuka
Fokus på kroniskt sjuka i USA
2022 stärkte Coala Life sitt fokus på den amerikanska marknaden genom förvärvet av Vitrics Management Group, Inc., ett tjänsteföretag som erbjuder så kallad Managed Remote Patient Monitoring (mRPM). RPM är en ny vårdmodell i USA som har utvecklats snabbt med Covid-19 som accelerator. RPM ersätts idag av alla amerikanska försäkringsbolag och miljontals patienter följs nu regelbundet på distans av sina vårdgivare. För att kvalificeras som RPM-patient krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, vilket över 150 miljoner amerikaner har.

Genom förvärvet av Vitrics och etableringen av ett eget Managed RPM-övervakningscenter, under namnet QorumPartners, har Coala Life utökat sin verksamhet i USA. Genom QorumPartners sköter vi patientövervakningen, upprätthåller löpande patientkontakt och säkerställer korrekt och regelbunden övervakning. Vi följer patienter dygnet runt och rapporterar eventuella avvikelser direkt till vårdgivaren. Vi hanterar även administration och fakturering till försäkringsbolag, vilket gör att klinikerna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

En vision att vinna kampen mot hjärtsjukdomar
Vi har ett utvecklat ekosystem som är godkänt i bland annat Europa och USA. Över 400 miljoner SEK har investerats i Bolaget och utvecklingen av Coala systemet som är unikt, skyddas av ett 30-tal patent och är välanpassat till den nya digitaliserade sjukvården.

Viljan att bredda möjligheterna från screening och diagnostik av hjärtat till andra möjligheter som syftar till att radikalt förbättra livet för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar driver vår utveckling framåt och ökar möjligheten att nå vår vision: Att bidra till att vinna kampen mot hjärtsjukdomar.

 • Ny studie publicerad som validerar diagnostisk precision hos Coala Heart Monitor.
 • Coala-Life Group tillförs cirka 84 miljoner kronor genom en företrädesemission.
 • Coala ingår lånefacilitet om 25 MSEK med ett konsortium av befintliga ägare.
 • Fullbordar förvärv av Vitrics Management, ett USA-bolag verksamt inom distansmonitorering.
 • Coala Life erhåller FDA 510k godkännande för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm.
 • Coala-Life Group tillförs cirka 150 miljoner kronor genom en företrädesemission.
 • Coala Heart Monitor rekommenderas av Medicintekniska Produktrådet för införande i klinisk användning i Sverige. Rekommendationen baseras på en sammantagen bedömning av klinisk relevans, kostnadseffektivitet och datasäkerhet.
 • Coala meddelar 10 nya avtal för Remote Patient Monitoring tecknade med kliniker i USA.
 • TITAN-DM studien blir fullrekryterad med 600 deltagare
 • Coala börsnoteras på Nasdaq First North Stockholm (Nasdaq: COALA.ST)
 • Coala tillkännager börsintroduktion till Nasdaq Stockholm genom omvänt förvärv av RNB
 • Coala inleder samarbete med Region Gävleborg och Karolinska Institutet för att genomföra en 3 månader lång studie (TITAN-DM studien) på patienter med diabetes med hjälp av Coala-plattformen.
 • Coala erhåller Frost & Sullivan New 2021 Product Innovation Award Cardiac Monitoring.
 • Protokoll för användning av Coala vid långtidsbehandling av patienter med hjärtklappningsproblem och relaterade symtom.
 • Lansering av ny funktionalitet inklusive Coala Automated Monitoring Report och molnbaserade filter för distansauskultation.
 • Lansering av Managed RPM by Coala på den amerikanska marknaden för att i samarbete med partners driva RPM-program.
 • TGA godkännande i Australien.
 • Publicering av RedHeart Study som visade att Coala Heart Monitor hjäper till att minska oro och symptom, och ökar livskvaliteten hos kvinnor med hjärtklappning, i en studie genomförd på över 800 kvinnor.
 • Coala introduceras för övervakning av patienter efter genomförd ablation vid ett av de ledande amerikanska hälsovårdssystemen.
 • Lansering av tjänst för att förbättra rehabiliteringsprogram vid hjärtproblem.
 • Lansering av Coala Connect Rx, en direkt-till-patient telekardiologi tjänst, till patienter i USA.
 • Coala introduceras som monitoreringstjänst för idrottsstudenter som återvänder till träning efter Covid-19 infektion på en av USA:s största gymnasieskolor.
 • Första genomförbarhetsstudien med patientrapporterade utfall med Coala publicerad i BMJ. Resultaten visar på utmärkt patientfeedback.
 • TEASE-studien publiceras i BMJ och validerar användningen av Coala för långvarig monitorering av stroke patienter.
 • Coala Life och MyCardiologist lanserar det hittills mest omfattande programmet för hjärtövervakning i realtid i Florida.
 • Coala lanseras vid flera stora hjärtmottagningar i Texas och Kalifornien.
 • Utökad FDA-indikation för att möjliggöra automatisk upptäckt av 9 av de vanligaste arytmierna under COVID-19
 • Utökad FDA-indikation för att möjliggöra övervakning av lungljud under COVID-19
 • Perry Virtual blir första stora hälsoprogrammet för landsbygdsvård i USA som använder Coala för distansövervakning
 • Lansering av hemregistreringstjänst i USA för att minska risken för COVID-exponering
 • Vetenskapliga data som presenterades vid AHA EPI 2020-mötet i Phoenix bekräftade återigen Coala Heart Monitors överlägsna noggrannhet
 • Coala Life är först med ett nytt post-procedure protokoll i samarbete med Dr Reginald Abraham, en ledande amerikansk hjärtkirurg baserad i CA, USA
 • Coala belönas med Cardiology 2.0 Impact Award för 2020
 • Coala Life inleder ett samarbete med det japanska medtech företaget Asahi Kasei för att expandera inom hjärtsvikts-markanden
 • Coala Life samarbetar med Kalifornien-baserade High Desert Heart Institute som det första stora vårdgivarkontraket för Coala Life i USA
 • Hjärtmottagningen på Aleris Specialistvård Sabbatsberg tar in Coala Pro i sin kliniska verksamhet och genomför en klinisk utvärdering av Coala Pro. Resultaten visar på effektivare processer, lägre kostnader, kortare vårdköer och ökad patientnöjdhet.
 • De första patienterna i USA diagnostiseras och behandlas för förmaksflimmer med Coala Heart Monitor
  Coala Lifes amerikanska advisory board sammanträder med ledande branschfolk
 • Coala Life listas som en av de hetaste startup-företagen i Europa av Wired.
 • Kliniska resultat presenteras på scenen Digital Health vid världens största kardiologimöte – European Society of Cardiology (ESC) – inklusive resultat från RedHeart Study.
 • Coala Life expanderar till den amerikanska marknaden med kontor i Irvine, CA, och säljteamet sprids över USA.
 • Coala Life inleder samarbete med Luscii och lanserar på den nederländska marknaden.
 • Coala går in på tyska marknaden i partnerskap med Arteriomed.
 • Microsofts VD Satya Nadella presenterar Coala Life som del av hans keynote i Stockholm.
 • Coala Life utsedd av Valuer.ai till Sveriges främsta MedTech startup.
 • Coala Life utsedd av Norrsken till ett av #theimpact100 bolagen, som har som mål att lösa globala problem.
 • Coala Life presenterar första kliniska data från Hjärtflimmerkollen och pågående TEASE-studien på Vitalis 2019.
 • Coala Life reser 92 miljoner kronor i expansionskapital inför etablering på USA-marknaden.
 • Ny forskning presenterad på Kardiovaskulära Vårmötet styrker Coala’s ledande träffsäkerhet.
 • Första resultaten från The RedHeart Study presenteras på Kardiovaskulära Vårmötet som visar att Coala leder till minskad oro och ökad livskvalitet hos kvinnor med hjärtklappning.
 • Lansering av Hjärtflimmerkollen – en ny medicinsk tjänst för att digitalt utreda för förmaksflimmer – öppen för alla.
 • Coala tecknar avtal med Apotek Hjärtat, Sveriges största apotekskedja.
 • Coala Heart Monitor godkänns av det amerikanska läkemedelsverket FDA.
 • Coala Life utnämnd som ett av världens 100 främsta aktörer inom digital hälsa av The Journal of mHealth.
 • Coala Life tecknar samarbetsavtal med ett bolag inom Aleris-koncernen för att utvärdera nya lösningar och metoder för att digitalisera hjärtvården.
 • Coala Life presenterar data på American Heart Associations årsmöte I Chicago. Forskningsdatan publiceras även i vetenskapligt högt ansedd tidskriften Circulation.
 • Coala Life utsedd av forsknings- och investeringsinstitutet PUBLIC som en av ledarna inom den digitala transformationen av den publika vården.
 • Ny studie som utvärderar tränade, smarta algoritmer för Coala presenteras på Höstmötet för Klinisk Fysiologi, Lund.
 • Lansering av Coala Pro X – för ny medicinteknisk tjänst för patientengagerade, digitala hjärtutredningar i hemmiljö.
 • Coala Life inleder samarbete med Capio och Euroaccident.
 • Coala Life presenterar på Health 2.0 i Santa Clara, USA.
 • Coala Life presenterar på ESC, världens största kardiologikongress med över 30,000 deltagare.
 • Coala Life utses som ”Cool Vendor 2018” av Gartner, världsledaren inom marknads- och teknikanalys.
 • Coala Heart Monitor visas upp i TV4 Nyhetsmorgon av Alexandra Charles och Christina Schollin, se mer här.
 • Coala Life utses av Red Herring som ett av Europas 100 främsta start-ups.
 • Coala Heart Monitor vinner Publikens Pris i prestigefulla Stora Designpriset 2018.
 • Kliniska data som bekräftar Coala Heart Monitors noggrannhet presenteras vid Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm.
 • Resultat från samarbete med Praktikertjänst presenteras.
  Coala vinner EBAN (The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players) eHealth Seminar vid Vitalis 2018.
 • Vid årsstämman 2018 förstärks styrelsen och organisationen med ytterligare unik kompetens.
 • Coala lanserar nya appar med unik, smart funktionalitet såsom trendanalys och koppling mot blodtryck, vikt och Apple Health.
 • Coala Life vinner Makerstown Jury’s Award 2018 i Bryssel bland ett 40-tal utvalda, ledande Europeiska innovationsbolag.
 • Coala Life firar 100,000 genomförda EKG-mätningar i Sverige.
 • Coala Life är partner till The RedHeart Study, under ledning av Karolinska Institutet, som är världens hittills största studie på kvinnohjärtat med digital monitorering, lär mer här.
 • Coala Life finalist igen i Serendipity Challenge 2018, bland 50 av Sveriges och Nordens mest innovativa framtidsbolag. Vi intar Almedalen! Läs mer här.
 • Coala Life reser ytterligare drygt 16 MSEK från ledande investerare för att accelererat kommersialiseringen. Läs pressrelease här.
 • Skånes Universitetssjukhus i Lund tar in Coala Heart Monitor Pro för smarta, digitala arytmiutredningar.
 • Coala Life vinner StartUp WorldCup 2018 i Sverige och skall representera Sverige i världsfinalen San Francisco i maj 2018.
 • Coala life utsågs som vinnare av The Digital Hospital Award 2018, framröstad av de främsta sjukhuscheferna i Schweiz och Österrike.
 • Coala Life inleder samarbete med globala läkemedelsföretaget Bayer.
 • Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital och Ebba Fåhraeus förstärker styrelsen.
 • Coala Life med partners erhåller miljonanslag från Vinnova för vidareutveckling av system baserat på Artificiell Intelligens (AI).
 • Lansering av Coala Labs, för smarta, digitala hjärtutredningar.
 • Coala lanserar nästa generations algoritmer för hjärtat.
 • Coala vinner best pitch på Sweden Demo Day bland 200 sökanden och 100 finalister.
 • Inom ramen för finalen i Serendipity Challenge 2017 i Almedalen så korades Coala Life till vinnare av till Nordeas partnerpris.
 • Coala Life vinner SALSS 2017 Rising Star Award och uppmärksammas som det svenska bolag som har kapacitet att revolutionera och påverka en global marknad.
 • Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital från ledande svenska investerare.
 • Coala Pro lanseras mot vården som en ny unik digital lösning för att möjliggöra effektiva hjärtutredningar under längre tid i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning.
 • Coala Life tecknar avtal med bland annat Riddarens Vårcentral som erbjuder Coala Heart Monitor till alla listade patienter.
 • Coala Life vinner eHealth Award 2017, ett prestigefyllt pris som delas ut till ett svenskt bolag som utvecklat en innovativ lösning inom digital hälsa som påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation.
 • LloydsApotek, en del av en av världens största apoteks- och läkemedelskoncerner, tar in Coala Heart Monitor i sortimentet. Konsumenter tecknar abonnemang och vårdgivare ansluter sig till Coala Care för att följa ansluta användare på distans.
 • Coala Life utses genom 33-listan till ett av Sveriges hetaste, unga teknikföretag av NyTeknik och Affärsvärlden.
 • Coala Life är finalist i Swedish Mobile Awards inom kategorin Connected Health.
 • Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital från ledande svenska investerare.

Coala Heart Monitor får CE-godkännande och Coala Life AB blir ISO 13485 certifierade.

Coala Life AB bildas efter att fjärde generationens teknikplattform och analysalgoritmer verifieras framgångsrikt.

Utvecklingen inleds av tekniken som senare skall lägga grunden till Coala Life av svenska entreprenörer och läkare. Målet är att utveckla framtidens trådlösa system för digital avlyssning och diagnostik av hjärtat.