Skip to content

Permanent VD för Departments & Stores

Överenskommelse har träffats om att Yvonne Magnusson, nu t f VD, blir permanent VD för RNB Retail and Brands dotterbolag Departments & Stores fr o m den 2 april 2019.

Förändringen görs med anledning av det omfattande utvecklingsarbetet av verksamheterna på NK inom Departments & Stores samt det nu pågående separationsarbetet avseende verksamheterna inom RNB-koncernen. Yvonne har en bred marknads- och VD-bakgrund, har bl a varit VD för Cervera då hon också satt i NK’s företagarförening varmed hon också har god förståelse för NK-verksamhetens affärsmodell. Hon har varit t f VD sedan den 1 oktober 2018.

Magnus Håkansson, VD och koncernchef, säger: ”Förstärkning av ledarskapet i Departments & Stores stärker förutsättningarna för genomförandet av det nu pågående förändringsarbetet.”

Yvonne Magnusson, tillträdande VD för Departments & Stores, säger ”Det pågående arbetet är utmanande och spännande med stor potential. Min erfarenhet av förändringsledning skapar förutsättningar för fullföljande av det omfattande förändringsarbetet avseende våra NK-butiker.”