Skip to content

RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 17 september 2020

Den 17 september 2020 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån om SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att besluta om obligationsinnahavarnas godkännande av det ackordsförslag som innebär en nedskrivning med 75 procent av de oprioriterade fordringarna på Bolagets dotterbolag Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret Aktiebolag och Brothers AB (däribland borgensförbindelser och pantsatta internlån till förmån för obligationsinnehavarna), samt för att bemyndiga agenten att rösta för ackordsförslaget för obligationsinnehavarnas räkning. 

Bolaget meddelar idag att obligationsinnehavarna har godkänt ackordsförslaget och bemyndigandet av Agenten.

Tillräckligt många obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga Förfarandet för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och samtliga av de obligationsinnehavarna som deltog röstade för godkännandet av ackordsförslaget och bemyndigandet av Agenten.

För en fullständig beskrivning av ackordsförslaget, se "Notice of Written Procedure" som publicerades på Bolagets hemsida 17 september 2020.