Skip to content

RNB bjuder in till investerarträff i Stockholm

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) (”RNB” eller ”Bolaget”) bjuder in till investerarträff i samband med företrädesemission med teckningsperiod som löper under perioden 11 november – 25 november 2019. Investerarträffen kommer att äga rum den 13 november 2019 klockan 12:00 på Bolagets kontor i Stockholm.

I samband med företrädesemissionen med teckningsperiod som löper under perioden 11 november – 25 november 2019 kommer RNBs VD Magnus Håkansson och CFO Kristian Lustin att presentera Bolagets framtidsplaner samt motivet till företrädesemissionen med efterföljande frågestund. Se nedan för vidare information om investerarträffen samt information om hur anmälan sker.

  • Datum: 13 november 2019
  • Tid: kl 12:00 – 13:00
  • Plats: RNB RETAIL AND BRANDS, Drottninggatan 33, plan 4, 111 51 Stockholm, Sverige
  • Anmälan: Via mail till rnb@mangold.se
  • Förtäring: Lunch serveras

Tidsplan för företrädesemissionen

Sista handelsdag i RNB med rätt till teckningsrätter: 4 november 2019.

Första handelsdag i RNB utan rätt till teckningsrätter: 5 november 2019.

Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen: 6 november 2019.

Teckningsperiod för företrädesemissionen: 11 november – 25 november 2019.

Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm: 11 november – 21 november 2019.

Handel med betalda tecknade aktier på Nasdaq Stockholm: 11 november 2019 – tills emissionen blir färdig registrerad hos Bolagsverket.

Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen: 29 november 2019.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till RNB i samband med Företrädesemissionen är Lenner & Partners Corporate Finance och Mangold Fondkommission. Legal rådgivare är Advokatfirman Törngren Magnell.