Skip to content

RNB emitterar en senior säkerställd obligation om 400 miljoner kronor

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) emitterar en senior säkerställd obligation om 400 miljoner kronor med en löptid om 3 år på den nordiska obligationsmarknaden.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 600 räntepunkter och har ett slutligt förfallodatum den 2 februari 2021. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Inledningsvis emitteras 400 miljoner kronor. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden från den tilltänkta obligationen kommer att användas för refinansiering av utestående skuld och för allmänna företagsändamål.

Emissionen av obligationslånet skapar förutsättningar för en mer flexibel finansiering och öppnar upp för nya investerare i RNB Retail and Brands”, säger Magnus Håkansson CEO.

Danske Bank har agerat finansiell rådgivare i emissionen.