Skip to content

RNB Retail and Brands AB påkallar skriftligt förfarande i syfte att godkänna en förlängning av anståndet för vissa räntebetalningar

RNB Retail and Brands AB) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren").

Syftet med det Skriftliga Förfarandet är, bland annat att, godkänna att anståndet om vissa räntebetalningar förlängs till och med den 1 december 2021 samt besluta om vissa justeringar av Obligationsvillkoren och övriga Finansieringsdokument i syfte att implementera en sådan förlängning av anståndet ("Notice of Written Procedure").

För en fullständig beskrivning av förslagen som är föremål för det Skriftliga Förfarandet, se Notice of Written Procedure som idag publicerats på Bolagets hemsida.