Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) amorterar SEK 158 678 000 på sitt utestående seniora obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att det amorterar SEK 158 678 000 på obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet")("Amorteringen").

Amorteringen görs med stöd av punkt 11.6 (Mandatory partial repayment due to the Permitted Disposal) i obligationsvillkoren. Amorteringen görs till följd av Bolagets försäljning av samtliga aktier i Polarn O. Pyret AB.

Avstämningsdag för Amorteringen är den 27 april 2021 och Amorteringen kommer ske den 4 maj 2021.

För närmare beskrivning av Amorteringen, se Notice of Partial Repayment som idag distribuerats till innehavarna av Obligationslånet och publicerats på Bolagets hemsida.