Skip to content

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 11 januari 2021

Den 11 januari 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån upp till
SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren").

Såsom beskrivits närmare i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som publicerats av Bolaget och Agenten den 11 januari 2021 och distribuerad till innehavarna av Obligationen ("Obligationsinnehavarna") var syftet med det Skriftliga Förfarandet, bland annat, att förlänga den nuvarande Betalningsblockeringen (såsom definerat i Obligationsvillkoren) (Eng. Payment Block Event) till den 31 mars 2021 och att göra vissa justeringar av Intercreditoravtalet (såsom definerat i Obligationsvillkoren), i syfte att möjliggöra att vissa säkerheter ställs till Danske Bank såsom Original Super Senior Facility Creditor ("Förslaget").

Bolaget meddelar idag att Obligationsinnehavarna har godkänt Förslaget.

En erforderling andel av Obligationsinnehavarna deltog i det Skriftliga Förfarandet för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och en erfordlig majoritet av de deltagande Obligationsinnehavarna röstade för Förslaget. Det beslutades därför att Förslaget har godkänts av Obligationsinnehavarna. Ändringarna av Obligationsvillkoren träder i kraft omgående och de justerade Obligationsvillkoren kommer att publiceras på Bolagets webbplats.