Skip to content

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 22 mars 2021

Den 22 mars 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren").

Genom pressmeddelande den 10 mars 2021 offentliggjorde Bolaget att det ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Polarn O. Pyret AB (”Transaktionen”). Såsom beskrivits närmare i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som offentliggjordes av Bolaget och Agenten den 22 mars 2021 och distribuerades till innehavarna av Obligationen ("Obligationsinnehavarna"), föreslog Bolaget att Obligationsinnehavarna genom det Skriftliga Förfarandet skulle besluta om att godkänna Transaktionen, godkänna att vissa säkerheter under Obligationslånet släpps i samband med Transaktionen, godkänna att ny säkerhet ställs för Obligationslånet över en revers från köparen i Transaktionen, besluta om vissa begränsningar av bolagets betalningsansvar under Obligationslånet kopplat till köparens betalningsansvar under reversen, samt besluta om vissa övriga justeringar av Obligationsvillkoren och övriga Finansieringsdokument som följer av kallelsen till skriftligt förfarande (”Förslaget”).

Bolaget meddelar idag att Obligationsinnehavarna har godkänt Förslaget.

En erforderlig andel av Obligationsinnehavarna deltog i det Skriftliga Förfarandet för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och en erforderlig majoritet av de deltagande Obligationsinnehavarna röstade för Förslaget. Det beslutades därför att Förslaget har godkänts av Obligationsinnehavarna. Ändringarna av Obligationsvillkoren träder i kraft omgående och de justerade Obligationsvillkoren kommer att publiceras på Bolagets webbplats.