Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga Betalningsblockeringen och besluta om konvertering

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren").

Syftet med det Skrifliga Förfarandet är, bland annat, att förlänga den nuvarande Betalningsblockeringen (Eng. Payment Block Event) (såsom definerat i Obligationsvillkoren) till den 30 april 2021 och att konvertera SEK 60 000 000 av det utestående beloppet under Obligationslånet tillsammans med SEK 25 000 000 av upplupen ränta till och med 1 mars 2021, motsvarande ett totalt belopp om SEK 85 000 000, till ett efterställt förlagslån med evig löptid.

För en fullständig beskrivning av förslagen som är föremål för det Skriftliga Förfarandet, se "Notice of Written Procedure" som idag publicerats på Bolagets hemsida.