Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga perioden för Betalningsblockeringen och göra vissa justeringar i intercreditoravtalet

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren") och vissa justeringar av ett intercreditoravtal ursprungligen daterat den 5 februari 2018 ingått mellan Bolaget, Super Senior Creditors (såsom definierat i Obligationsvillkoren) och Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Intercreditoravtalet").

Syftet med det Skrifliga Förfarandet är, bland annat, att förlänga den nuvarande Betalningsblockeringen (såsom definerat i Obligationsvillkoren) (Eng. Payment Block Event) till den 31 mars 2021 och att göra vissa justeringar av Intercreditoravtalet, i syfte att möjliggöra att vissa säkerheter ställs till Danske Bank såsom Original Super Senior Facility Creditor.

För en fullständig beskrivning av förslagen som är föremål för det Skriftliga Förfarandet, se "Notice of Written Procedure" som idag publicerats på Bolagets hemsida.