Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att godkänna försäljningen av POP och göra vissa justeringar i finansieringsdokumenten

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren").

Genom pressmeddelande den 10 mars 2021 offentliggjorde Bolaget att det ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Polarn O. Pyret AB ("Transaktionen").

Syftet med det Skriftliga Förfarandet är bland annat att, mot att ett visst belopp av Obligationslånet återbetalas, godkänna Transaktionen, godkänna att vissa säkerheter under Obligationslånet släpps i samband med Transaktionen, godkänna att ny säkerhet ställs för Obligationslånet över en revers från köparen i Transaktionen, besluta om vissa begränsningar av Bolagets betalningsansvar under Obligationslånet kopplat till köparens betalningsansvar under reversen, samt besluta om vissa övriga justeringar av Obligationsvillkoren och övriga Finansieringsdokument som följer av kallelsen till skriftligt förfarande ("Notice of Written Procedure").

För en fullständig beskrivning av förslagen som är föremål för det Skriftliga Förfarandet, se Notice of Written Procedure som idag publicerats på Bolagets hemsida.