Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att waiva vissa bestämmelser i villkoren för dess utestående obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") för att waiva vissa bestämmelser i villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren").

Bolaget offentliggjorde tidigare idag, via ett pressmeddelande, att en överenskommelse träffats med NK Retail AB avseende försäljningen av tillgångarna i Departments & Stores till en preliminär köpeskilling motsvarande SEK 58 miljoner ("Transaktionen"). Transaktionen förväntas genomföras den 3 februari 2021, under förutsättning att innehavarana av Obligationslånet ("Obligationsinnehavarna") godkänner Transaktionen.

Syftet med det Skrifliga Förfarandet är, bland annat, att waiva alla uppsägningsgrunder som kan komma att föreligga som ett resultat av Transaktionen och inhämta Obligationsinnehavarnas bekräftelse på Departments & Stores och Polarn O. Pyrets betalning av ackordslikviderna.

För en fullständig beskrivning av begäran om waivern och beskräftelse som är föremål för det Skriftliga Förfarandet, se "Notice of Written Procedure" som idag publicerats på Bolagets hemsida.