Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS avyttrar JC

RNB RETAIL AND BRANDS AB har ingått avtal om att avyttra dotterbolaget JC till Denim Island AB. Denim Island är en del i företagsgruppen Denim Island Group med Gordon Wu som ägare. Köparen, Denim Island Group, är en ledande producent av denimprodukter samt grossist av ett antal denimvarumärken som säljs i Västeuropa och USA. Avtalet innebär att Denim Island förvärvar hela JC-verksamheten i dotterbolagen JC Sverige AB och finska JC Jeans & Clothes Oy. Thommy Nilsson blir ny styrelseordförande i JC. RNB kommer fortsättningsvis att fokusera på utvecklingen av verksamheterna inom Polarn & Pyret, Departments & Stores samt Brothers & Sisters.

Som tidigare har kommunicerats har RNB genomfört en strategisk översyn av verksamheten inom JC. En avyttring har varit det föredragna alternativet och i linje med detta har nu RNB ingått avtal om att avyttra JC till Denim Island.

JC har idag totalt 386 medarbetare och 112 butiker (vara 77 egna butiker) och omsatte räkenskapsåret 2012/2013 675 Mkr med ett rörelseresultat exkl. engångsposter på -76 Mkr. För RNB innebär affären en neutral effekt på kassaflödet samt en nedskrivning av det egna kapitalet om 100 miljoner kronor. RNB kommer fortsättningsvis att fokusera på utvecklingen av verksamheterna inom Polarn & Pyret, Departments & Stores samt Brothers & Sisters.

Företagsgruppen Denim Island Group, som är baserad i Guangzhou i Kina, ägs av Gordon Wu och är en ledande producent av jeans och denimprodukter samt ägare och grossist av ett antal denimvarumärken som framför allt säljs på marknaderna i Västeuropa och USA.

– Sedan i mars har vi genomfört ett intensivt arbete med JC som har inneburit en renodling och effektivisering av verksamheten. Parallellt med detta förändringsarbete har vi fört diskussioner med ett antal intressenter om att förvärva JC. Det är bra att vi har lyckats genomföra en affär med en tydligt industriell lösning i och med att Denim Island nu tar över verksamheten i JC i sin helhet samtidigt som avyttringen görs till villkor som är acceptabla för RNB, säger Magnus Håkansson, vd och koncernchef RNB RETAIL AND BRANDS.

-Det är med tillförsikt jag återkommer till mina yrkesmässiga rötter i JC. Det finns en enorm kraft i varumärket, den ledande marknadspositionen inom jeans, den serviceinriktade personalen och franchisetagarnätverket. Med Denim Island Groups starka bas i denimutveckling och denimproduktion har JC fått de bästa möjliga förutsättningarna för en långsiktig vändning och vidareutveckling, säger Thommy Nilsson, tillträdande ordförande i JC.