Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS säkerställer ny rörelsefinansiering

RNB RETAIL AND BRANDS har ingått avtal med bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm om refinansiering av hälften av koncernens befintliga checkräkningskredit. Avtalet gäller från den 1 januari 2013. Den nya finansieringen om sammanlagt 100 Mkr löper på ett år i taget och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 100 Mkr. Efter beslut från bolagets nuvarande kreditgivare till befintlig checkräkningskredit om 200 Mkr kommer denna att halveras från och med 1 januari 2013 och kompletteras med den nya kreditfaciliteten från Konsumentföreningen Stockholm.

Konsumentföreningen Stockholm har vidare beviljat RNB RETAIL AND BRANDS ett lånelöfte om ytterligare 50 Mkr. Lånelöftet är tillgängligt för utnyttjande vid behov fram till den 31 mars 2013. Vid ett eventuellt utnyttjande löper lånet på ett år.

"Att Konsumentföreningen Stockholm tar ett ökat ansvar för bolagets finansiering skapar goda förutsättningar för oss att i lugn och ro utvärdera ett antal strategiska alternativ för att skapa en långsiktigt stabil finansiell situation. Den nya finansieringsstrukturen ökar dock sammantaget våra totala räntekostnader något, vilket är priset för att vi får en ökad säkerhet i finansieringen. De slutliga räntevillkoren för de lån Konsumentföreningen Stockholm beviljat kommer dock att förhandlas under första kalenderkvartalet 2013", säger Magnus Håkansson, VD och koncernchef RNB RETAIL AND BRANDS.

Sedan tidigare har RNB RETAIL AND BRANDS en beviljad och avtalad rörelsefinansiering från bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm som uppgår till totalt 500 Mkr. Den tidigare finansieringen löper till den 30 juni 2015 och har avtal om amorteringsfrihet fram till förfallodagen. Med den nya kreditfacilitet som beviljats från den 1 januari 2013 uppgår den totala finansieringen till RNB RETAIL AND BRANDS från Konsumentföreningen Stockholm till 600 Mkr. I tillägg till detta kommer lånelöftet om ytterligare 50 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB, Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se   

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.55 den 19 december 2012.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

RNB RETAIL AND BRANDS säkerställer ny rörelsefinansiering


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1666207