Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS SÄLJER BROTHERS

RNB Retail and Brands AB har idag avtalat att sälja Brothers till Jotunfjell Partners för 10 miljoner kronor i köpeskilling.

RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. Efter att ha avyttrat verksamheten i Departments & Stores och bolagen inom Polarn O. Pyret tidigare under 2021 har nu avtal ingåtts för att avyttra Brothers till Jotunfjell Partners AS. Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor kontant.

Affären är villkorad av godkännande från RNB Retail and Brand AB:s obligationsinnehavare, att obligationsinnehavarna konverterar en del av sin fordran mot nyemitterade aktier i RNB Retail and Brands AB samt att resterande del av obligationen tillskjuts som aktieägartillskott till RNB Retail and Brands AB, samt att en extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands dels beslutar om ovan emission dels godkänner försäljningen av Brothers.

Brothers har det senaste 18 månader genomgått stora förändringar som gjort bolaget redo att öka sin försäljning och lönsamhet, vilket de visat de senaste sex månaderna. Det känns nu tryggt att lämna över Brothers till Jotunfjell som har ett genuint fokus på detaljhandel. Jag har fullt förtroende att de kommer att fortsätta utveckla Brothers till en framgångsrik herrmodekedja,” säger Kristian Lustin, RNB Retail and Brands VD.