Skip to content

RNB SÄLJER VERKSAMHETEN I DEPARTMENTS & STORES TILL NK

RNB Retail and Brands AB (publ) har idag avtalat att sälja inkråmet i verksamheten Departments & Stores till NK Retail AB för 58 miljoner kronor i preliminär köpeskilling.

RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. En av processerna har nu nått en viktig milstolpe i och med att avtal ingåtts för att avyttra verksamheten i Departments & Stores till NK Retail AB. Alla Departments & Stores anställda ges samtidigt möjlighet till anställning hos NK Retail AB. Affären förväntas slutföras 3 februari 2021 och är villkorad av slutligt formellt godkännande från obligationsinnehavarna. Processer för att hitta lämpliga lösningar för de återstående dotterbolagen Brothers samt Polarn O. Pyret fortgår.

”Den framgångsrika avyttringen av Departments & Stores verksamhet visar att rekonstruktionerna som genomfördes under 2020 har resulterat i verksamheter som är bättre rustade för framtiden. Trots att pandemin fortsätter att påverka detaljhandeln negativt så har vi skapat bolag som idag är effektivare och har större motståndskraft. Departments & Stores står på en stark grund med detaljhandel i väldigt attraktiva avdelningar och e-handelsplattformen Man of a kind. Jag känner mig trygg i att NK blir ett bra hem för Departments & Stores verksamhet och önskar alla anställda lycka till,” säger Kristian Lustin, RNB Retail and Brands VD.

Departments & Stores har en omfattande verksamhet i Nordens två ledande varuhus – NK i Stockholm och NK i Göteborg, samt e-handel via Man of a kind. Departments & Stores erbjuder detaljhandel inom mode för herr, dam och barn, samt accessoarer, smycken, skönhet. Man of a kind är en e-handels plattform för exklusivt herrmode som erbjuder ett kurerat sortiment och en inspirerande upplevelse.