Skip to content

RNB samordnar logistikverksamheten

RNB RETAIL AND BRANDS har beslutat att omorganisera logistikverksamheten och slår samman logistikavdelningarna för JC/Brothers & Sisters och Polarn O. Pyret till en central organisation med placering i Stockholm.

Idag har RNB en logistikavdelning i Göteborg för JC/Brothers & Sisters och en som är baserad i Stockholm för Polarn O. Pyret. Under hösten 2011 har RNB utrett logistikverksamheten i syfte att hitta en optimal struktur för koncernens logistikfunktion. För- respektive nackdelar med en central funktion har gåtts igenom, eventuella skalfördelar har identifierats och kompletterats med en riskbedömning. Som ett resultat av denna utredning har koncernledningen nu kommit fram till att en sammanslagning av logistikverksamheten med placering i Stockholm är den med mest fördelaktiga lösningen för RNB.

Sammanslagningen bedöms ge en större flexibilitet i organisationen och en ökad överföring av logistikkompetens mellan koncepten. Personalen på det nuvarande kontoret i Göteborg kommer erbjudas att flytta med till Stockholm i samband med sammanslagningen.

"Genom att slå samman logistikavdelningarna till en enhet i Stockholm uppnår vi en ökad flexibilitet i organisation där vi kan dra fördel av att sitta på samma ställe. Närheten till relaterade funktioner inom koncernen kommer också påverka positivt", säger Anders Wiberg, Global Supply Chain Director för RNB RETAIL AND BRANDS AB.

För ytterligare frågor kontakta:
Anders Wiberg, Global Supply Chain Director på RNB, tfn: 08 410 521 10, mobil: 0768 87 21 10, e-post: anders.wiberg@rnb.se  

Magnus Håkansson, VD och koncernchef på RNB, tfn: 08 410 520 02, mobil: 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

RNB samordnar logistikverksamheten


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1581686