Skip to content

RNB SLUTFÖR AVYTTRINGEN AV POLARN O. PYRET

RNB Retail and Brands AB har idag slutfört avyttringen av Polarn O. Pyret till Procuritas.

RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen med syftet att avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. Avyttringen av Polarn O. Pyret, som tillkännagavs den 10 mars 2021, har nu godkänts av RNB Retail and Brand AB:s obligationsinnehavare samt Konkurrensverket. Efter godkännandet slutförde idag RNB Retail and Brands AB avyttringen till Procuritas.

Efter en utdelning om 40 miljoner kronor från Polarn O. Pyret till RNB Retail and Brands AB uppgår den preliminära köpeskillingen till 353 miljoner kronor. Betalningen från Procuritas är uppdelad i två delar: en första initial kontant betalning om 233 miljoner kronor och återstående 120 miljoner kronor som kommer att betalas under 2021.

Från summan av utdelningen och den första kontantersättningen från Procuritas om 273 miljoner kronor kommer transaktionskostnader, återbetalning av checkkredit och amortering på obligationslånet om totalt 244 miljoner kronor att betalas. Återstående 29 miljoner kronor kommer ha en positiv kassaflödespåverkan för RNB Retail and Brands AB.

Återstående köpeskilling från Procuritas och dess påverkan kommer att presenteras efter erlagd köpeskilling. Processen för att hitta en lämplig lösning för resten av koncernen inklusive Brothers fortgår.

Om Polarn O. Pyret

Polarn O. Pyret är ett varumärke för baby- och barnkläder som startades år 1976 med viljan att göra kläder som låter barn vara barn. Idag har vi 45 år i branschen och är ett ledande kvalitetsvarumärket i Norden som också säljs på flera marknader världen över. Vi gör kläder som tål att älskas, tvättas och slitas på och som tillslut kan ärvas vidare till nästa barn, och nästa. Vi kallar det design som håller.  För mer information gå in på www.polarnopyret.se

Om Procuritas

Procuritas investerar i och utvecklar mellanstora nordiska bolag. Med en passion för företagande har vi under drygt trettio år investerat i över 45 bolag med syfte att bidra till att accelerera tillväxt och realisera bolagens fulla potential. Vi står för engagemang och en stark tro på partnerskap för att bygga långsiktigt starka och hållbara verksamheter. För mer info, se www.procuritas.com