Skip to content

RNB undertecknar avtal för säkrare textilfabriker i Bangladesh

RNB RETAIL AND BRANDS ansluter sig till det internationella säkerhetsinitiativet Bangladesh Accord vars syfte är att skapa säkrare arbetsplatser för textilarbetare i Bangladesh.

       Vi har fattat beslut om deltagande i Bangladesh Accord som komplement till vårt eget uppföljnings- och förbättringsarbete hos våra leverantörer. Några av de frågor vi haft kring den praktiska tillämpningen har nu klarnat och vi kan konstatera att initiativet har utvecklats, och fortsätter att utvecklas, på ett positivt sätt. Vi ser fram emot ett utökat samarbete med andra företag och organisationer kring denna viktiga fråga, säger Camilla Sandberg, hållbarhetschef RNB RETAIL AND BRANDS.

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Bangladesh Accord) är ett internationellt initiativ som syftar till att öka säkerheten på textilfabriker. Avtalet har tagits fram i samarbete mellan internationella företag och globala fackliga organisationer som verkar för att förbättra arbetsvillkor globalt. Därutöver kommer FN:s arbetsmarknadsorgan ILO att delta i implementeringen av avtalet. Bland annat ska el- och byggnadskonstruktioner i fabrikerna granskas av oberoende inspektörer. I samband med inspektionerna kommer planer för förbättringar och reparationer tas fram och följas upp gemensamt av deltagande textilköpare och fabriker.

RNB arbetar sedan tidigare systematiskt med kravställning och uppföljningar av arbetsvillkor, inklusive arbetsmiljö och brandsäkerhet, hos fabriker och leverantörer. Detta uppföljnings- och utvecklingsarbete kommer att fortsätta parallellt med deltagandet i Bangladesh Accord. Möjlighet till arbete med rimliga arbetsvillkor och under säkra förhållanden är helt avgörande för textilarbetarnas tillvaro och för en fortsatt ekonomisk utveckling i landet.

Genom deltagande i det internationella medlemsinitiativet BSCI, samverkar RNB också med andra företag för att utveckla verktyg och metoder för kontroll och förbättring av arbetsvillkor i Bangladesh och andra produktionsländer i bl.a. Asien.