Skip to content

RNB:s dotterbolag ansöker om förlängda företagsrekonstruktioner

Dotterbolag till RNB Retail and Brands AB (publ) har idag hos Stockholms tingsrätt ansökt om förlängning av sina pågående företagsrekonstruktioner.

I samma ansökningar har bolagen hemställt om anstånd till och med den 1 juli 2020 för komplettering av ansökningarna. Senast då avser bolagen att lämna ackordsförslag till fordringsägarna. I och med ansökningarna fortsätter bolagens företagsrekonstruktioner tills ett formellt beslut om förlängning är fattat av tingsrätten.