Skip to content

RNB:s dotterbolag ger in begäran om ackordsförhandlingar

RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB har idag hos Stockholms tingsrätt givit in begäran om ackordsförhandlingar samt förlängning av företagsrekonstruktionerna.

Ackordserbjudandena presenterades den 1 juli och medför för samtliga bolag att de oprioriterade fordringsägarna erhåller ett belopp om 10 000 kronor samt 25 procent på överskjutande belopp, dvs. en nedskrivning med 75 procent.

Bolagen har med betryggande marginal erhållit ett tillräckligt antal fullmakter och ja-röster för ackordens antagande för att begära ackordsförhandlingar. På goda grunder kan därför antas att ett ackord kommer att kunna fastställas inom den rekonstruktionsperiod som nu begärs bli förlängd.

Innevarande rekonstruktionsperiod för bolagen löper ut den 23 september. Bolagen har idag ansökt om förlängning av företagsrekonstruktionen för en period om ytterligare tre månader, eftersom ett ackord i respektive bolag inte i kommer att kunna antas, fastställas och vinna laga kraft inom den innevarande rekonstruktionsperioden.

Begäran sänd till tingsrätten samt bilagor finns tillgängliga på www.rnb.se