Skip to content

RNB:s försäljning i augusti 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i augusti 2011 uppgick till 219,9 Mkr
jämfört med 230,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 4,7
procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,5 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i augusti 2011 minskade 7,2 procent
jämfört med samma månad föregående år. Den totala jämförbara försäljningen i
samtliga länder minskade med 5,3 procent mätt i lokala valutor.

Kalendereffekten i augusti månad för beklädnadshandeln i Sverige jämfört med
samma period föregående år är enligt HUI (Handelns Utredningsinstitut) positiv
med 2,3 procent.

Antalet egna butiker uppgick den 31 augusti 2011 till 210 jämfört med 218
föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2009/2010 ca 75 procent
utav bolagets totala årsomsättning.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.seRNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND
BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.RNB:s försäljning i augusti 2011:
http://hugin.info/132993/R/1545400/473876pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1545400]