Skip to content

RNB:s försäljning i december 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i december 2011 uppgick till 379,1 Mkr
jämfört med 367,1 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 3,3
procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 3,3 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i december 2011 ökade 0,6 procent
jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex för den svenska klädmarknaden
i december minskade med 2,0 procent. Den totala jämförbara försäljningen i
samtliga länder ökade med 1,8 procent mätt i lokala valutor.

Kalendereffekten i december månad för beklädnadshandeln i Sverige jämfört med
samma period föregående år är enligt HUI (Handelns Utredningsinstitut) positiv
med 1,0 procent.

Antalet egna butiker uppgick den 31 december 2011 till 226 jämfört med 223
föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2010/2011 ca 73 procent
utav bolagets totala årsomsättning.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.seRNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND
BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.RNB:s försäljning i december 2011:
http://hugin.info/132993/R/1576729/491448pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1576729]