Skip to content

RNB:s försäljning i december 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i december 2012 uppgick till 360,7 Mkr jämfört med 379,1 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 4,9 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,6 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i december 2012 minskade 4,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder minskade med 4,7 procent mätt i lokala valutor.

Antalet egna butiker uppgick den 31 december 2012 till 234 jämfört med 226 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2011/2012 ca 82 procent utav bolagets totala årsomsättning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Stefan Danieli, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 522 25, 0768-87 22 25,
e-post: stefan.danieli@rnb.se

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 11 januari 2013.

 

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöverdet vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskonceptenBrothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholmoch Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

RNB:s försäljning i december 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1669585