Skip to content

RNB:s försäljning i februari 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i februari 2011 uppgick till 157,7 Mkr
jämfört med 173,6 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade
verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en minskning med 4,9 procent. I
lokala valutor minskade försäljningen med 3,3 procent. Inklusive den avyttrade
verksamheten har försäljningen minskat med 9,1 procent och mätt i lokala valutor
med 7,3 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i februari 2011 minskade med 3,0
procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex för den svenska
klädmarknaden i februari minskade med 2,8 procent.  Den totala jämförbara
försäljningen i samtliga länder minskade med 3,1 procent mätt i lokala valutor.

Kalendereffekten i februari månad för beklädnadshandeln i Sverige jämfört med
samma period föregående år är enligt HUI (Handelns Utredningsinstitut)
oförändrad, 0 procent.

Antalet egna butiker uppgick den 28 februari 2011 till 221 jämfört med 239
föregående år (exkl. avyttrad verksamhet 223 butiker).

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2009/2010 ca 75 procent
utav bolagets totala årsomsättning.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.seRNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND
BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.RNB:s försäljning i februari 2011:
http://hugin.info/132993/R/1495990/431671pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1495990]