Skip to content

RNB:s försäljning i februari 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i februari 2012 uppgick till 155,2 Mkr jämfört med 157,7 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 1,6 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 1,8 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i februari 2012 minskade 2,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex för den svenska klädmarknaden i februari ökade med 0,6 procent. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder minskade med 2,0 procent mätt i lokala valutor.

Kalendereffekten i februari månad för beklädnadshandeln i Sverige jämfört med samma period föregående år är enligt HUI (Handelns Utredningsinstitut) positiv med 3,2 procent.

Antalet egna butiker uppgick den 29 februari 2012 till 221 jämfört med 221 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2010/2011 ca 73 procent utav bolagets totala årsomsättning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten
Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm
och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

RNB:s försäljning i februari 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1592773