Skip to content

RNB:s försäljning i maj 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i maj 2012 uppgick till 208,6 Mkr jämfört med 209,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 0,6 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 0,9 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i maj 2012 minskade 3,3 procent jämfört med samma månad föregående år. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder minskade med 3,1 procent mätt i lokala valutor.

Antalet egna butiker uppgick den 31 maj 2012 till 223 jämfört med 218 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2010/2011 ca 73 procent utav bolagets totala årsomsättning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

 

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöverdet vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskonceptenBrothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholmoch Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

RNB:s försäljning i maj 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1618690