Skip to content

RNB:s försäljning i mars 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i mars 2011 uppgick till 208,9 Mkr
jämfört med 221,1 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade
verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en minskning med 5,5 procent. I
lokala valutor minskade försäljningen med 4,4 procent. Inklusive den avyttrade
verksamheten har försäljningen minskat med 9,5 procent och mätt i lokala valutor
med 8,2 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i mars 2011 minskade med 4,8
procent jämfört med samma månad föregående år. Den totala jämförbara
försäljningen i samtliga länder minskade med 3,7 procent mätt i lokala valutor.

Kalendereffekten i mars månad för beklädnadshandeln i Sverige jämfört med samma
period föregående år är enligt HUI (Handelns Utredningsinstitut) positiv med
0,2 procent.

Antalet egna butiker uppgick den 31 mars 2011 till 219 jämfört med 238
föregående år (exkl. avyttrad verksamhet 222 butiker).

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2009/2010 ca 75 procent
utav bolagets totala årsomsättning.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.seRNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn.   RNB RETAIL AND
BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.RNB:s försäljning i mars 2011:
http://hugin.info/132993/R/1505229/440132pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1505229]