Skip to content

RNB:s försäljning i september 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i september 2010 uppgick till 255,5 Mkr
jämfört med 236,9 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade
verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 7,9 procent.
Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen ökat med 3,8 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i september 2010 ökade med 8,6
procent jämfört med samma månad föregående år. Den totala jämförbara
försäljningen i samtliga länder ökade med 8,8 procent.

Kalendereffekten i september månad för beklädnadshandeln i Sverige jämfört med
samma period föregående år är enligt HUI (Handelns Utredningsinstitut) positiv
med 0,4 procent.

Antalet egna butiker uppgick den 30 september 2010 till 222 jämfört med 237
föregående år (exkl. avyttrad verksamhet 221 butiker).

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2008/2009 ca 75 procent
utav bolagets totala årsomsättning.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.seRNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND
BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.[HUG#1450922]

RNB:s försäljning i september 2010:
http://hugin.info/132993/R/1450922/392163pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE