Skip to content

Sisters genomgår strategisk förändring

Som en del av RNB:s portfölj har konceptet Sisters inte nått upp till de
uppsatta lönsamhetsmålen. Anledningen till den negativa utvecklingen inom
Sisters är främst en hårdnande konkurrens samt för låg försäljning för att hitta
kostnadssynergier i produktion och inköp. Med anledning av detta görs nu en
genomgripande förändring och nedbantning av konceptet Sisters.

"Vi har fattat ett strategiskt viktigt beslut att förändra och kraftigt reducera
konceptet Sisters. Detta kommer att innebära omedelbart högre lönsamhet,
avsevärt lägre utvecklingsrisk och positiva effekter på det framgångsrika
konceptet Brothers", säger Magnus Håkansson, VD och koncernchef för RNB RETAIL
AND BRANDS AB.

Ökat fokus på Brothersbutiker
Totalt har affärsområdet Brothers & Sisters 78 butiker, varav 52 är så kallade
duobutiker. I duobutikerna är båda koncepten Brothers respektive Sisters
representerade med ett gemensamt kassasystem. Under det innevarande
räkenskapsåret kommer en fristående Sistersbutik att stängas. Av de 52
duobutikerna kommer åtta butiker konverteras till rena Brothersbutiker. De
resterande 44 butikerna kommer att byggas om så att Sisters utrymme av den
totala butiksytan anpassas. För de 20 egenägda butikerna minskar ytan med upp
till 50 procent och ersätts med en motsvarande ökning av Brotherskonceptet. De
24 franchisetagarägda butikerna kommer att minska sin yta i varierande
utsträckning på i huvudsak samma sätt.

Satsning på externa varumärken
I och med neddragningen av konceptet Sisters kommer det interna sortimentet att
avvecklas. Det innebär att sortimentsplaneringen för hösten och vintern 2012
inte kommer att innehålla några interna varumärken utan endast fokusera på
externa varumärken. Vår- och sommarsortimentet för 2012 är till cirka 75 procent
redan utvecklat och orderlagt och resterande 25 procent kommer inte att
orderlagt. Försäljningen av externa varumärken inom Sisters är idag lönsamt och
som en effekt av förändringarna kommer inköpen av externa varumärken att öka med
cirka 40 procent från och med kollektionen för hösten och vintern 2012.
Samarbetet med de externa varumärkesleverantörerna kommer dessutom att fördjupas
och vidareutvecklas ytterligare.

"Detta är ett genomgripande och viktigt första steg i förändringsarbetet för
Sisters. Antalet Sistersbutiker kommer dessutom att reduceras ytterligare på
sikt. Effekterna av åtgärderna vi nu vidtar innebär att nio medarbetare som i
huvudsak arbetar med utveckling av det interna sortimentet blir övertaliga.
Kostnader för marknadsföring minskar med 40 procent och medför också att
ytterligare marknadsföringsresurser överförs till Brothers", säger Yongan Kim,
VD för Brothers & Sisters.


För ytterligare frågor kontakta:
Magnus Håkansson, VD och koncernchef på RNB, tfn: 08 410 520 02, mobil:
0768 87 20 02 e-post:magnus.hakansson@rnb.se


RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm
och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11
länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.
Sisters genomgår strategisk förändring:
http://hugin.info/132993/R/1555572/479850pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1555572]