Skip to content

Stockholms tingsrätt bifaller RNB Retail and Brands dotterbolags begäran om förlängd rekonstruktion

Företagsrekonstruktionerna i RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB tillåts fortsätta till och med 23 december 2020.

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att företagsrekonstruktionerna får fortsätta under ytterligare tre månader, dvs. till och med den 23 december 2020.

Stockholms tingsrätt beslutade den 23 september 2020 om förhandlingar om offentligt ackord (ackordsförhandling). Borgenssammanträden under ackordsförfarandena för de tre bolagen kommer att hållas den 16 oktober 2020.

För mer information se www.rnb.se/rekonstruktion