Skip to content

Stockholms tingsrätt fastställer RNB Retail and Brands dotterbolags ackordsförslag

Stockholms tingsrätt har idag vid borgenärssammanträden fastställt de framlagda ackordsförslagen från RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB.

Ackordsförslagen godkändes av ackordsborgenärerna. Tingsrättens beslut innebär att de företagsrekonstruktioner som pågått sedan den 23 mars 2020 upphör i samband med att beslutet vinner laga kraft. Tingsrättens beslut kan överklagas i tre veckor. Rekonstruktionerna förväntas avslutas den 6 november varpå bolagen kan återgå till normala betalningsvillkor.

Rekonstruktionerna har löpt på enligt plan och tack vare gemensamma krafttag har vi kunnat komma så här långt. Vi har vidtagit drastiska åtgärder både finansiellt och i verksamheterna för att förbättra bolagens ekonomiska situation och skapa bolag som är rustade för framtiden. Nu återstår att invänta att beslutet verkställs innan vi kan avsluta rekonstruktionerna”, säger Kristian Lustin, vd för RNB Retail and Brands.

De av tingsrätten fastställda ackordsvillkoren innebär att bolagens ackordsborgenärer kommer erhålla betalning för hela fordringsbeloppet upp till 10 000 kronor samt 25 procent på överskjutande belopp.