Skip to content

TILLDELNINGEN I NYEMISSIONEN FASTSTÄLLD

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

Teckningsperioden för nyemissionen i RNB Retail and Brands AB (publ) avslutades den 22 april 2013. Genom transaktionen kommer bolaget att tillföras omkring 463 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Jag är nöjd med utfallet i nyemissionen och tacksam för att en övervägande majoritet av våra aktieägare väljer att stödja bolaget. Vi kan nu fokusera till hundra procent på att utveckla verksamheten och bland annat genomföra offensiva satsningar inom affärsområdena Polarn O. Pyret och Departments & Stores samt slutföra pågående rationaliseringar och rationaliseringsprogram relaterade till den strategiska översynen av JC.” säger Magnus Håkansson, VD i RNB Retail and Brands.

En sammanräkning av teckningen utvisar att 67,26 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och 4,38 procent av de erbjudna aktierna har tecknats av personer som ansökt om teckning utan stöd av teckningsrätter. Återstående 28,36 procent av de erbjudna aktierna har tecknats av ett garantikonsortium bestående av ett flertal investerare. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 198 510 298,47 kronor från 4 962 757,53 kronor till 203 473 056 kronor och antalet aktier kommer att öka med 6 617 009 949 från 165 425 251 aktier till 6 782 435 200 aktier, när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier, BTA, är den 29 april 2013. De nya aktierna förväntas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 8 maj 2013.